• 0212 495 13 13
  • info@gunesliakademi.com

OSGB Hizmetleri

OSGB Nedir?

OSGB, bir diğer ifadeyle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, ilgili mevzuatta belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB’lerinin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin sağlıklarının korunması ve olası iş kazalarının önlenmesidir.

OSGB Görev ve Sorumlulukları

  • OSGB, iş yerlerinde sağlık koşulları ve güvenlik riskleri ile ilgili işverene öneride bulunmalı ve işverenin onayına sunmalıdır.
  • Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek ve sağlıklarını korumak adına sağlık gözetimleri yapmak.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak, eğitim vermek ve bu planlamaları işveren onayına sunmak.
  • İş yerlerinde oluşabilecek kaza, yangın vb. acil müdahale edilmesini gerektirecek durumların belirlenmesi ve belirlenenler doğrultusunda acil durum planının hazırlanması.
  • İş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının eğitimlerinin verilmesi, çalışmalarının denetlenmesi.
  • İş yerinin faaliyetlerini gizli tutmak; çalışanların sağlık muayenesi sonuçlarının, meslek hastalıkları kayıtlarının iş yerindeki dosyalarda tutulması.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verildiği esnada, işverenin işlerini aksatmamak, çalışanları gereğinden fazla işten alı koymamak.

OSGB İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

OSBG başlatılması için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Resmi evrakların tam olması, çalışacak personellerin nitelikleri ve OSGB kurmak için fiziki şartlar ilgili kanunda açıkça belirtilmiştir.

Resmi Evraklar

Ticaret sicil gazetesi, personellerin uzmanlık belgeleri ve tam süreli çalışma taahhütnameleri, faaliyet gösterilecek yerin yapı kullanım izni belgesi ve yine faaliyet gösterilecek yerin odalarının ölçüleri, alanla ilgili 1/50 ölçekli planlar.

Fiziki Şartlar

OSGB olarak kullanılacak alan farklı hizmetlerin verildiği bir alan içerisinde bulunacaksa, bu bölümlerden izole olmalı, ayrı bir girişi bulunmalı ve belediyeden numerataj belgesi alınarak belgelendirilmelidir. Faaliyet binası sağlam olmalıdır.

Binanın havalandırması yeterli seviyede olmalı; pencere ve kapılar risk teşkil etmemelidir.

Olası yangınlara karşı OSGB olarak planlanan binada gerekli önlemlerin alınmış olması, yangın söndürme ekipmanlarının kolay ulaşılabilir yerlere konulması gerekmektedir.

Binanın iskan kaydı olmalıdır ve tapuda işyeri olarak geçmesi gerekmektedir.

Binada iş hekimi için en az 10 metrekarelik bir muayene odası, acil müdahale ve ilkyardım yapılabilmesi için en az 15 metrekarelik, iş güvenliği uzmanı için en az 10 metrekarelik odalar yer almalı, en az 12 metrekarelik bir bekleme alanı olmalı ayrıca tuvalet ve lavabo bulunması gerekmektedir. Bunlara ek olarak makul ölçülerde bir arşiv odasının var olması istenmektedir.

Personel Şartları

Tam zamanlı iş sözleşmesi yapılmış olan en az bir tane; İş yeri hekimi , en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi bunan İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelleri. 

osgb (ortak sağlık güvenlik birimi)

OSGB Neden Gereklidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatıyla ilgisi sorumluluklar, OSGB ile çalışıldığında sadece işverene ait değildir, düzenli raporlar sunulduğu için işveren gerekli önlemleri alabilir ve oluşabilecek kazalara karşı tedbirler alabilir. Habersiz yapılan teftişlerde işveren hesap verebilir; dosya kaybolması ya da aranılan raporların bulunamaması gibi bir durum yaşanmaz. Güvenli çalışma ortamı sağlandığı için iş işleyişinde kesintiler olmaz, verimlilik yükselir.

Çalışanlar OSGB tarafından verilen eğitimler doğrultusunda daha bilinçli hale gelir ve iş güvenliklerini tehdit edecek davranışlardan uzak durur. Böylece dikkatsizlikten veya bilinçsizlikten oluşabilecek kazalar en aza iner.

OSGB ile çalışıldığı zaman hizmet karşılığı verilen faturalar şirketler tarafından gider olarak gösterilebilir. OSGB ile çalışılmadığı durumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması gerekecek ve bu durumda işverenin maliyetleri artacaktır.

OSGB ile çalışarak işveren yılda yaklaşık %60-70 oranında maliyetinden tasarruf edebilir.

İşverenler İş sağlığı ve güvenliği mevzuat güncellemelerini takip etmek zorunda kalmazlar, OSGB bu takibi işveren adına yapmakla yükümlüdür. İşleyişte farklılık yaratan tüm değişiklikleri işverene raporlar ve işverenin gerekli değişiklikleri gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur.

İş yerlerinde mevzuat gereği bulunması gereken tüm teçhizatlar doğru seçilebilir. İş yerinin faaliyet alanına göre bulundurması gereken teçhizatlar konusunda bilgi verilerek, gereksiz harcamalar yapılmasının önü kesilir.

güneşli osgb

Neden Güneşli OSGB?

Güneşli OSGB olarak 20 yıllık tecrübemizle, hem çalışanların sağlığını hem de iş verenlerin haklarını koruyoruz. 110’u aşkın branşlarında uzman doktorlarımız ve 700’ü aşkın sağlık personellerimizle gelişebilecek tüm kazalara karşı çalışanlara en kapsamlı hizmeti veriyoruz. Bünyemizde farklı mühendislik bölümlerinden mezun deneyimli iş güvenliği uzmanları ile tehlikeleri öngörüyor ve çalışanların karşılaşabilecekleri riskleri minimum seviyeye indiriyoruz.

OSGB olmanın dışında Güneşli Akademi olarak eğitim kurumu olma özelliği ile de iş ortaklarımıza daha kaliteli hizmet sunma imkanına sahibiz. Bünyemizde çalışan tüm personellerimizin mesleki yeterliliklerinin kontrolü, dönemsel eğitimler ile bilgi seviyelerinin arttırılması en büyük önceliklerimiz arasında. Biz eğitimin sürekli olduğuna ve gelişimin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm operasyon birimlerimizi tam da bu anlayış doğrultusunda düzenli olarak eğitiyoruz.

Amacımız çalışanların sağlığını korumak kadar işverenlerin yükünü de hafifletmektedir. Düzenli olarak hazırladığımız raporlarla işverenin gerekli önlemleri alması adına sürekli çalışıyoruz.

Değişen mevzuatları en kısa sürede işverenlere iletiyoruz ve gerektiği takdirde yapılması gereken tüm değişikliklerin raporlamasını gerçekleştiriyoruz. İş ortağımızın yükünü hafifleterek, bürokratik süreçlerden uzaklaştırıp işlerine odaklanmaları için ekip olarak çaba harcıyoruz. Düzenli evrak takibi, raporlamalar ile olası bir denetleme de müşterinin kolaylıkla süreci yönetebilmesini sağlıyoruz.

İş ortaklarımızla yapacağımız sözleşmelerde, alanımızdaki uzmanlığımıza olan güvenimizi sözleşmeye eklediğimiz tek taraflı fesih maddesiyle gösteriyoruz. Uzun süreli ve sorunsuz iş ortaklığı için sizleri de ailemiz arasında görmek isteriz.

Bizimle İrtibata Geçin